خرید سرور hp یا سرور فیزیکی یا ابری

On-Premise در مقابل Cloud

خرید سرور فیزیکی با سرور ابری

سرور اختصاصی بهتر هست یا سرور عمومی

سرور ابری مناسب تر هست یا سرور های دیتاسنتری

ای سرور اختصاصی گزینه ای مناسب برای سرور هست یا سرور های ابری یا کلاود؟

ایا خرید سرور فیزیکی راحت تر هست و هزینه کمتری دارد یا کرایه کردن یک سرور محازی یا دیتاسنتر ی در این مقاله در مورد  خرید سرور های فیزیکی و غیر فیزیکی صحبت خواهیم کرد.

سرور مجازی هم شما دارید؟؟؟