هارد اچ پیHPE 6.4TB SAS MU SFF SC DS SSD P09926-001

هارد اچ پیHPE 6.4TB SAS MU SFF SC DS SSD P09926-001

پارت نامبر:

P09096-B21