نماد اعتماد

کارت شبکه سرور HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T 764302-B21

کارت شبکه سرورHPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T 764302-B21

این کارت روی سرور dl380 g9 بهترین گزینه میباشد