سی پی یو سرور اینتل زئون مدل E5-2640 V3

( استعلام قیمت پردازنده 2640 )

خرید سی پی یو سرور 2640

قیمت پردازنده سرور اچ پی برای DL380 G9

خرید سرور اچ پی با سی پی یو 2640 وی 3

12,500,000 ریال

Intel Xeon Processor E5ش-2640 v3

سی پی یو سری 2640 وی 4  بسیار مناسب برای سرور های نسل 8 کمپانی اچ پی

CPU Specifications

مشخصات فنی پردازنده سرور اچ پی 2640 وی 3

مشخصات جزئیات داخلی پردازنده، از جمله برنامه های افزودنی مجموعه دستورات x86 و دستورالعمل های فردی، فناوری های سطح بالا و پایین، در زیر فهرست شده است. این لیست از یک پردازنده واقعی Intel Xeon E5-2640 v3 با کمک دستور x86 CPUID تهیه شده است. هر گونه اختلاف بین ویژگی‌های CPUID و مشخصات رسمی احتمالاً به دلیل غیرفعال شدن برخی ویژگی‌ها در BIOS یا به دلیل وجود اشکال در الگوریتم رمزگشایی CPUID ما است. پله های مختلف پردازنده های اینتل نیز ممکن است ویژگی های کمی متفاوت داشته باشند.

استعلام پردازنده سرور HP

General information
Vendor:GenuineIntel
Processor name (BIOS):Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz
Cores:8
Logical processors:16
Processor type:Original OEM Processor
CPUID signature:306F2
Family:6 (06h)
Model:63 (03Fh)
Stepping:2 (02h)
TLB/Cache details:64-byte Prefetching
Data TLB: 1-GB pages, 4-way set associative, 4 entries
Data TLB: 4-KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
Instruction TLB: 4-KByte pages, 8-way set associative, 64 entries
L2 TLB: 1-MB, 4-way set associative, 64-byte line size
Shared 2nd-Level TLB: 4-KByte / 2-MB pages, 8-way associative, 1024 entries

Cache details
Cache:L1 dataL1 instructionL2L3
Size:8 x 32 KB8 x 32 KB8 x 256 KB20 MB
Associativity:8-way set
associative
8-way set
associative
8-way set
associative
20-way set
associative
Line size:64 bytes64 bytes64 bytes64 bytes
Comments:Direct-mappedDirect-mappedNon-inclusive
Direct-mapped
Inclusive
Shared between all cores

Supported instructions
Instruction set extensionsAdditional instructions
MMXAdvanced Bit manipulation
SSECLFLUSH
SSE2CMOV
SSE3CMPXCHG16B
SSSE3CMPXCHG8B
SSE4.1Enhanced REP MOVSB/STOSB
SSE4.2FXSAVE/FXRSTORE
AESINVPCID
AVXMONITOR/MWAIT
AVX2MOVBE
BMI1PCLMULDQ
BMI2POPCNT
F16CRD/WR FSGSBASE instructions
FMARDRAND
Supervisor Mode Execution ProtectionRDTSCP
 SYSENTER/SYSEXIT
 XSAVE/XRESTORE states
 XSETBV/XGETBV are enabled

Integrated features and technologies

xTPR Update Control

Major featuresOther features
On-chip Floating Point Unit1 GB large page support
64-bit / Intel 6436-bit page-size extensions
NX bit/XD-bit64-bit debug store
Hyper-Threading TechnologyAdvanced programmable interrupt controller
Intel VirtualizationCPL qualified debug store
Intel Trusted Execution technologyClock modulation duty cycle extension
Turbo BoostDebug store
Enhanced SpeedStepDebugging extensions
 Digital Thermal Sensor capability
 Direct Cache access
 Extended xAPIC support
 LAHF/SAHF support in 64-bit mode
 Machine check architecture
 Machine check exception
 Memory-type range registers
 Model-specific registers
 Package thermal management
 Page attribute table
 Page global extension
 Page-size extensions (4MB pages)
 Pending break enable
 Perfmon and Debug capability
 Physical address extensions
 Platform Quality of Service Monitoring
 Power Limit Notification capability
 Process context identifiers
 Self-snoop
 TSC rate is ensured to be invariant across all states
 Thermal monitor
 Thermal monitor 2
 Thermal monitor and software controlled clock facilities
 Time stamp counter
 Timestamp counter deadline
 Virtual 8086-mode enhancements
 
Submission details
Manufacturer:IntelMeasured frequency:
CPU Family:XeonComment:
Processor Number:E5-2640 v3 
Part number (supplied):CM8064401830901Submitted by:post-er
Part number (guessed):
CM8064401830901
Submitted on:
S-Spec Number:CWID version:0.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

البته دانستن همه این اطلاعات زیاد هم نیاز نیست برای  همکار فنی که قصد خرید این سی پی وی رو دارد کافیست تنها بداند که چقدر کور نیازمند هست در شرکت بر ر وی سرور  کافبیست.