خرید سرور hp سرور فیزیکی یا ابری

( راهنمای خرید سرور دی ال 380 )

On-Premise در مقابل Cloud

خرید سرور فیزیکی با سرور ابری

سرور اختصاصی بهتر هست یا سرور عمومی

سرور ابری مناسب تر هست یا سرور های دیتاسنتری

ای سرور اختصاصی گزینه ای مناسب برای سرور هست یا سرور های ابری یا کلاود؟